Stivdylle, ettårig art i kurvplantefamilien. 30–80 cm høy, snau stengel og broddtaggede, udelte blad. Blomsterkurven er smal og gul. Som ugress opptrer stivdylle som en sommerettårig plante og er vanlig i hele landet, først og fremst i grønnsaker, men også i andre åkerkulturer. Stivdylle profitterer på redusert og utsatt jordarbeiding om høsten, og har bl.a. av den grunn tatt seg opp i kornåker i den senere tid. Kan bekjempes mekanisk i radkulturer - ved påpasselig valg av middel – også kjemisk i flere vekster.