Stillas langs skipssiden til vedlikeholds- og reparasjonsarbeider, vanligvis hengende i tau fra rekka.