Stille deltaker, deltaker i et selskapsforhold som ikke fremtrer utad, og som har begrenset ansvaret til et bestemt pengeinnskudd. Får en nærmere avtalt andel av overskudd (evt. også tap). Han regnes ikke som medeier i selskapsformuen. Avtaleforholdet med en stille deltaker betegnes ofte som et stille selskap. Regler i selskapsloven av 21. juni 1985.