Stilett, en dolk med smalt blad ofte med tre- eller firkantet tverrsnitt. Stammer fra ridderdolken misericordia (barmhjertighet) som ble brukt til å gi motstanderen nådestøtet. Alminnelig i Italia på 1500-tallet.