Stikkløk, setteløk, kepaløk som dyrkes noen måneder (inntil størrelse mellom 1 og 3 cm), overvintres inne og settes ut neste vår for dyrking til bruksvare. Veksttid annet år er kort, i gode strøk fås ferdig produkt juni–juli.