Stikkelsbærpyralide, sommerfuglart i familien pyralider. Den voksne sommerfuglen har et vingespenn på ca. 3 cm og er brungrå. Eggene blir lagt på grenene. Larven blir opptil 18 mm, er lang og lysegrønn med svart hode. Den huler ut karten. De markstukne bærene råtner og faller enten av eller blir hengende i et løst spinn festet til andre bær. Av og til angripes også rips og solbær. Arten er vanlig på Øst- og Sørlandet.