Stikkbrev, løpeseddel hvor politiet etterlyser en forbryter med signalement av denne.