Stikkbjelke, bjelke hvis ene ende ikke hviler på vegg, men er festet til en vekselbjelke. Brukes ved trappeåpninger o.l.