Steward, dss. stuert; også betegnelse for oppvartere i passasjerskip og for visse yrkesutøvere i passasjerfly (se kabinpersonale).