Sterkøl er norsk øl med alkoholstyrke 4,75 volumprosent eller mer. Sterkøl omsettes bare gjennom Vinmonopolet.