To molekyler som inneholder de samme atomene bundet sammen på samme måte, men hvor atomene er orientert forskjellig i rommet er stereoisomere. se isomeri.