Steppeløper, plantearter som sprer sine frø eller frukter ved at hele planten løsner og blåser av gårde, ofte over betraktelige avstander. Vanligst i tørre strøk.