Steppeørn, fugleart i haukefamilien. Ligner kongeørn, men er atskillig mindre, og både ung og gammel fugl har helt brun hale. Hekker fra Svartehavet og Kaspiske hav østover til Sentral-Asia. Savanneørn, Aquila rapax, som hekker fra Afrika til India, ble tidligere betraktet som en underart av steppeørn. Observert seks ganger i Norge per 2003.