Stenge-, sjøuttrykk som brukes i forbindelse med mersestengenes rigg; stengebardun, stengevant, stengestag, stengestagseil.