Stem, dam eller luke; benyttes om liten dam i elv eller bekk (stemdam) eller om stengeluke (stigbord, stambukk) i vannrenne til kvern eller sag.