Steinsprett, insektart i den primitive ordenen hoppebørstehaler. Kroppen er brunspraglet, 10–15 mm lang, med lange, mangeleddede antenner og tre lange haletråder. Steinspretten vandrer spesielt om natten rundt på svaberg langs kysten der den lever av planterester og alger. Blir den forstyrret, utfører den en serie raske hopp, hvert fra 3–10 cm i høyde eller lengde. Arten er vanlig langs hele kysten. En nærstående art i Norge med samme levevis, er Petrobius maritimus.