Steinhuggermerke, monogramformet tegning i kvaderstein og annen tilhugd stein, kjent fra antikken av. Det synes å ha vist hvor mange steiner den enkelte håndverker hadde tilhugd, men kan også ha blitt brukt som nummerering for å markere hvilken plass den enkelte stein skulle ha i bygget.