Steingalle, betennelse i den bakre delen av lærhudsålen i hestens hov. Forekommer oftest innvendig på fremhovene.