Steinfluer, insektorden. Ca. 1700 arter er kjent i verden, hvorav 35 i Norge. De er primitive insekter med bredt hode, lange følere, lang kropp og to par klare vinger med rikt årenett. De er dårlige flygere, fjerner seg lite fra vannløp hvor larvene klekkes. De fleste tar ikke fast næring, noen lever av alger og lav. Hos noen arter har ett eller begge kjønn reduserte vinger, paringen finner sted på marka. Eggene legges direkte i vannet. Larvene er langstrakte, noe flattrykte, med utstående ben og to lange haletråder, som hos enkelte arter er redusert. De lever i oksygenrikt, sterkt strømmende vann, noen i brenningssonen i innsjøer. Enkelte arter er meget ømfintlige overfor forurensninger. Vanligvis er larvene planteetere, noen er rovdyr. Alle er viktig næring for ferskvannsfisk. Enkelte arter, f.eks. grindalsflue, svermer tidlig på våren mens snøen ligger.