Steinbukkantilope, partået klovdyrart i oksefamilien. Liten dvergantilope med rødaktig til brungul pels. Ørene er store og hvitkantede. Glatte og loddrette horn, 9–19 cm lange. Kroppslengde 70–95 cm, hale 4–6 cm, vekt 10–15 kg. Forekommer på åpne sletter med glissen trevegetasjon. Utbredt i Afrika; fra Angola, Mosambik, Zambia sørover til Kapp, også i Kenya og Tanzania.