Stedsbestemmelse, i navigasjon, det å bestemme sin «påværende plass». Kan foregå ved at man tar minst to stedlinjer, enten samtidig eller med kort seilas imellom. Stedet blir det punkt hvor stedlinjene skjærer hverandre. I moderne navigasjon brukes elektroniske hjelpemidler og systemer, f.eks. radar, hyperbolske navigasjonssystemer og forskjellige satellittsystemer.