Stedlinje-, eller Sumnerlinje-metode,en metode utviklet av den amerikanske sjøkaptein Th. Sumner i 1837 for stedsbestemmelse til sjøs. I forskjellige variasjoner har den vært benyttet både innenfor skipsfart og luftfart, men er nå erstattet av moderne metoder, f.eks. radionavigasjon og satellittnavigasjon.