Status nascendi, betegnelse for den særlig utpregede reaktive tilstanden mange stoffer, især gasser, befinner seg i, i det øyeblikk de dannes ved kjemiske reaksjoner, se nascerende.