Statstjenestemann, person som er ansatt i statens tjeneste og lønnes av staten. En statstjenestemann som er utnevnt i sin stilling av Kongen i statsråd betegnes embetsmann. Se også tjenestemann.