Statsborgerrettsloven, se statsborgerrett (Norge).