Stivelseskorn som finnes i celler (statocyter) i rothetten. Man tror at disse relativt store legemene har betydning for rotens orientering i forhold til tyngdekraften. Normalt ligger statolittene i den nedre del (bunnen) av cellene. Hvis roten legges horisontalt, vil statolittene på grunn av sin tyngde flytte seg til den del av cellen som nå er nederst. De utøver dermed et trykk på plasmamembranen eller cytoskjelettet og påvirker ionekanaler i cellen. Dette fører til en transport av auxin mot den nedre delen av de enkelte rothettecellene. Det blir større cellevekst på oversiden enn på undersiden av roten, som derved krummer seg nedover. Også i stengelen finnes stivelseskorn som fungerer som statolitter. I en vannrett liggende stengel fører også bevegelsene av statolittene til en øket konsentrasjon av auxin på undersiden, men her med det resultat at veksten øker og stengelen bøyer seg oppover. Se også gravitropisme.