Stasjonær befolkning, begrep innen den formelle befolkningslære (demografi), en konstruert befolkning hvor antall personer i hver aldersgruppe er konstant, og hvor antallet av fødsler og dødsfall er like stort. En stasjonær befolkning vil derfor ha nullvekst forutsatt at det ikke er inn- eller utvandring. Folkemengden i en slik befolkning vil være lik fødselstallet multiplisert med den gjennomsnittlige levealder.