Startmotor, elektrisk hjelpemotor som brukes i biler, fly, båter osv. for å starte hovedmotoren, også kalt selvstarter.