Stannitt, et stålgrått, metallisk mineral med formel Cu2FeSnS4, krystalliserer tetragonalt. Ledsager ofte kassiteritt (tinnstein) og kan ha en viss lokal betydning som tinnerts. Påvist i mikroskopiske mengder fra flere norske malmforekomster, bl.a. Bjørkåsen og Bleikvassli. Et eldre navn på mineralet er tinnkis.