Standfisk, klassifiseringsuttrykk, brukt for å betegne fisk som hele året lever i et bestemt område eller som gjennomgår hele sin utviklings- og livshistorie i et begrenset område, motsatt vandre- eller stimfisk. For en biologisk klassifikasjon av fiskene er uttrykkets verdi tvilsom, og betegnelsen er nå lite anvendt.