Standardmelodi, «standardlåt» (jazzuttrykk), velkjent, etablert populærmelodi som egner seg som grunnlag for jazzimprovisasjon; se evergreen.