Stand, eller urstand, forskjellen mellom riktig tid og avlest tid for et ur. Et ur som går for fort har negativ, et som går for langsomt, positiv stand.