Stallbror, kamerat, felage, fosterbror. Ordet vart bruka i islandske handskrifter i seinmellomalderen og kom sannsynlegvis inn i norsk omtrent på same tida. Ordet er mykje bruka i folkevisene.