Staker, rundlast av rett, ubarket gran, 7–l0 m lange med 9–11 cm diameter i midtmål og 5–6,5 cm diameter i toppmål.