Stakekarse, flerårig art i korsblomstfamilien. 40–80 cm høy, ligner vinterkarse, men har skulper som er tiltrykt hovedaksen. Vokser på våte steder over hele landet.