Staff, profilering av list med sirkelformet (rundstaff, rundstokk), halvsirkelformet (halvstaff, 180°) eller kvartsirkelformet (kvartstaff 90°) tverrsnitt. Staff brukes også om avrundet profilering på panelbord.