Ilbud; kort rør med innlagt skriftlig melding og overbrakt av et ilbud.