Støvlus, insektorden med 53 norske arter. Langstrakte, brunaktige insekter med ufullstendig forvandling. De voksne er 1–5 mm lange med trådformede antenner, bitemunn, lange ben og vanligvis vinger. Vingeløse arter (familien Liposcelidae) finnes også, jfr. boklus. Vanlige støvlus (familien Trogiidae) forekommer særlig på fuktige steder, hvor de lever av muggsopper og annet organisk materiale. På trær og busker kan de finnes i barksprekker og under barken (trelus). I nye hus kan det de to første årene opptre store mengder, særlig i kjellere før bygningsmaterialene er tørre. Støvlus gjør ingen skade, men er sjenerende fordi de sprer seg rundt i huset.