Støtfanger, del av bilens front- og bakparti, spesielt utformet for å fange opp støt i hastigheter opp til noen få kilometer per time uten at kreftene føres videre inn i karosseriet og skader dette. Støtfangere er nå utformet som en formmessig tilpasset plastdel med en kjerne av aluminium eller stål, slik innfestet i karosseriet at kreftene fanges opp svært tidlig i sammenstøtet. Samtidig er støtfangerne slik konstruert at de er enkle å ta av når bilen skal resirkuleres.