Stå laglig til for hogg, uttrykk for å være utsatt, sårbar. Uttrykket kommer opphavlig fra oversettelser av Sagaen om fosterbrødrene, som forteller at Torgeir Håvardsson red forbi en tilfeldig gjeter som stod og bøyde seg over staven sin. Torgeir lot øksa falle over halsen på gjeteren, slik at hodet gikk av. Som svar på hvorfor han hadde gjort dette, sa Torgeir at "han stod så laglig til for hogg" (hann stóð svá vel til hǫggsins).