Squatter, i USA nybrottsmann som tok land i Vesten uten egentlig å ha eiendomsrett til det; i Australia person som fikk eiendomsrett til beiteland av staten på lette betingelser. I Storbritannia ble ordet etter den annen verdenskrig brukt om husville som brøt seg inn og slo seg til i ledige hus, husokkupanter.