Spurt, i idrett en kortvarig øking av farten i et løp, særlig like før mål (innspurt, finish).