Finsprit, alkoholsterk væske ofte redusert fra opprinnelig styrke, 96 volumprosent, til konsumstyrke 60 eller 45 prosent. Kan fremstilles av forskjellige råstoffer, men forutsettes destillert ut i 96 prosent. Forveksles ofte med brennevin som er destillert i lavere styrke eller som ved krydder- eller smakstilsetninger etter norsk tradisjon da ikke lenger omtales som sprit.