Springmus er en tidligere familie av gnagere som er blitt splitta opp i tre familier; hoppemusfamilien, bjørkemusfamilien og jerboafamilien. Springmus har også vært brukt om jerboaer, for eksempel ørkenspringmus, som hører til jerboafamilien. Jerboafamilien har beholdt det vitenskapelige navnet til springmusfamilien, Dipodidae.