Springfrøfamilien, tofrøbladet plantefamilie. Ettårige urter med skjøre, saftige stengler som er så gjennomskinnelige at karstrengene kan sees utenfra. Blomstene er ensymmetriske. Begerbladene er store og sterkt farget, og ett av dem er omdannet til en lang honningspore. Kronbladene gjør seg mindre gjeldende i blomsten. Kapselfrukt sprekker eksplosjonsaktig når den berøres, og kaster frøene langt bortover. Ca. 500 arter, de fleste hører til slekten springfrø.