Fortøyningstrosse som går nær langskips for- eller akterover. Å «gå i spring» vil si å tvinge baug eller akterende ut fra kai ved bruk av maskin og ror, idet springen hindrer bevegelse i lengderetningen.