Spri, (-stake), lett rundholt, brukt diagonalt over spriseil for å holde dette ut fra masten. Også stang brukt til å holde fokken godt ut til siden i medvind.