Sprette, draktsmykke, oftest av oval, rund eller firkantet form med korstorn. Det har sin opprinnelse i forhistoriske smykkeformer, og er ofte identisk med sølje. Små runde spretter var vanlig brukt i middelalderen, og kjennes fra renessansen og senere, av en type som ennå brukes til våre folkedrakter. Sprette ble brukt i halslinningen på skjorten.