Sprengkjede, (sprengstoff), kjede av elementer som begynner med den første, svake aktivering (stikkflamme, slag, strømstøt) og ender med full detonasjon av hovedladningen. En enkel sprengkjede er bygd inn i den elektriske sprenghetten, som brukes ved kommersielle sprengninger. En mer komplisert sprengkjede finnes i sprengrør for stridshoder.