Spottesanger, fugleart i sangerfamilien. Meget lik gulsanger, som den er nært beslektet med, og skilles i felt lettest på sangen. Erstatter gulsangeren i Sørvest-Europa, Italia og Nordvest-Afrika; hekker nord til Belgia. Overvintrer i Vest-Afrika. Påvist tre ganger i Norge per 2003 (Vest-Agder 1992, Rogaland 1993 og 1994).